ชื่องานวิจัย : ข้อกำหนดมาตรฐานของสะค้าน
ผู้แต่ง : ภคมน   ธนทัศกิตติ
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 8
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

สะค้านเป็าเถาของพืชชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Piper affpendulispicum C.DC.  เป็นสมุนไพรที่ใช้ในตำรายาไทยมาแต่โบราณ. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสะค้านจากการศึกษาได้พบลักษณะเด่นทางจุลกายวิภาคศาสตร์เป็นแบบพิเศษมีเนื้อเยื่อท่อลำเลียงเรียงเป็น 2 วง แต่ละวงมีชั้นเนื้อเยื่อพาเรงคิมาคั่นมีท่อเมือกแทรกกระจายในเนื้อเยื่อพาเรงคิมาและมีท่อเมือกขนาดใหญ่ 1 ช่องอยู่กลางลำต้นมัศมีเนื้อไม้กว้างลักษณะผงสมุนไพร พบเซลล์พาเรงคิมาที่ภายในเซลล์มีเม็ดแป้งเซลล์สเกลอรีดมีหลายขนาดและหลายรูปร่างผนังเซลล์หนาเซลล์ท่อลำเลียงเป็นแบบขอบบุ๋ม และแบบขอบบุ๋มยาวมีเซลล์เส้นใยขนาดใหญ่สารสกัดสะค้านด้วยเอทานอลร้อยละ 95 มีสารซึ่งแยกด้วยโครมาโทรกราฟีแบบชั้นบาง 18 จุด พบจุดพิเพอรีนที่ค่า hRf 58-70. เถาสะค้านทั้ง 12 ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาข้อกำหนดทางเคมี-ฟิสิกส์ กำหนดได้ว่าควรมีปริมาณสิ่งแปลกปลอมความชื้นเถ้ารวมและเถ้าไม่ละลายในกรด ไม่เกินร้อยละ 0.74, 7.89, 0.47 และ 0.03 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ และปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 และสารสกัดด้วยน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.99 และ 23.20 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ.

คำสำคัญข้อกำหนดมาตรฐานสะค้านPiper affpendulispicum C.DC.

“Sakhan” is the climbing stem of Piper affpendulispicum C.DC. It is a crude drug that has been used in Thai traditional medicine since ancient times. The aim of this research is to set up the specifications for the crude drug “Sakhan.” The distinct microscopic characteristics of Sakhan are the anomalous arrangement of the vascular tissues: two layers of vascular tissues alternate with the layer of parenchyma tissues. The large lenticel composed of many layers of cork cells and large crack of air space. The mucilage canals were found in the pith and in parenchymatous layer. Powdered drug study found parenchyma cells with starch granules inside, various shapes of thick-walled sclereid, pitted vessels and elongated pitted vessels, and lignified walled fibers. The thin-layer chromatogram of 95% ethanolic extract of Sakhan showed 18 spots due to its major constituents. The hRf values of piperine spot ranged from 58 to 70. Twelve samples of Sakhan were used for the study of physico-chemical specifications. The limits for foreign matter, moisture, total ash, and acidinsoluble content of Sakhan were proposed as being not more than 0.39, 7.89, 0.47 and 0.03%w/w, respectively, whereas the limits for ethanol-soluble extractive and water-soluble extractive were set as being not less than 5.99 and 23.20%w/w, respectively.

Key words: specification, Sakhan, Piper affpeundulispicum C.DC.

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : ข้อกำหนดมาตรฐานของสะค้าน
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ภคมน ธนทัศกิตติ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2366
Server Time : 2024-06-20