ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ประจำปี พ.ศ. 2557

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ ณ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย (ยศเส) กรุงเทพฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ประจำปี พ.ศ. 2557

การเบิกค่าลงทะบียน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ประจำปี 2557

หนังสือเชิญ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 588
Server Time : 2024-06-25