📣ขอเชิญสหวิชาชีพ บุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
👉”สัมมนาวิชาการ “นำเสนอประสบการณ์การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”
ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting)
.
🌟Highlight
🟢บรรยายพิเศษ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และองค์กร/เครือข่ายการดำเนินงานภาคส่วนต่างๆ
🟢แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน (:)
❇️การดูแลสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
❇️ การดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุในสถานชีวาภิบาลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
❇️ประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะกลาง (IMC) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
🟢แนะนำการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการดูแล
ผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx)
🟢มณีเวชกับการดูแลสุขภาพ
🟢กดจุดคลายพังผืดในการดูแลสุขภาพ
🟢โฮมิโอพาธีย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
👉ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง
https://moph.cc/RyqjGrV86

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก
กองการแพทย์ทางเลือก
โทร. 0 2591 7007 ต่อ 2605

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2728
Server Time : 2024-07-21