ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ

เพื่อคัดเลือกไปนำเสนอในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 17 (มิถุนายน 2567)

หัวข้อ “Traditional Medicine with Anti-aging”

ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

– หมดเขตส่งผลงาน 15 มีนาคม 2567

– ประกาศผลการพิจารณา 30 เมษายน 2567

– กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Link รับเอกสาร

เอกสารการส่งผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกไปนำเสนอในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 17 (มิถุนายน 2567)

1.หนังสือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการ

2.โครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้

3.แนวทางการนำส่งผลงานวิชาการ

4.แบบฟอร์มนำส่งผลงานวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภญ.สินีพร ดอนนาปี

กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โทร. 02 149 5676  หรือ Email Address : thaichinesemedicine@gmail.com

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871142
This Month : 99
Total Users : 1480655
Views Today : 1346
Server Time : 2024-05-23