กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอำเภอต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ในเขตสุขภาพที่ 9

กองการแพทย์ทางเลือก มูลนิธิอุทัย สุดสุข ร่วมกับ สคร.เขต 9 นครราชสีมา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอำเภอต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) โดยสร้างวิทยากรครู ก ครู ข และครู ค เพื่อนำไปขยายผลต่อในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 947
Server Time : 2024-06-17