ชื่องานวิจัย : การใช้ Bryonia alba ผสมผสานการนวดไทยบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง: กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 ราย
ผู้แต่ง : นาย   ธวัชชัย    นาใจคง
ชื่อวารสาร : เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ : –
ฉบับที่ : –
ปีที่วิจัย : 2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

บทคัดย่อ

กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร มีสาเหตุมาจากอิริยาบถการทำงาน การออกแรงเกินกำลัง รวมทั้งท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ โดยมีอาการปวดตั้งแต่บริเวณขอบล่างของชายโครง ไปจนถึงบริเวณแก้มก้น และปวดร้าวไปตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลัง ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 3 หลัง รวมทั้งยอกหลัง ในทางการแพทย์แผนไทย แม้ว่าจะมีอาการเรื้อรังไม่อันตรายถึงชีวิต แต่กลับเป็นกลุ่มอาการที่สร้างความรำคาญและความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย เนื่องจากรับประทานยา หรือรักษาด้วยวิธีการอื่น ก็เพียงแต่บรรเทาอาการปวด เมื่อหมดฤทธิ์ยา หรือกลับไปทำกิจกรรมเดิม ก็เป็นซ้ำไม่หายขาด รายงานนี้เสนอผลจากการศึกษาผู้ป่วยจากกลุ่มอาการดังกล่าว 1 ราย ที่ได้รับการรักษาโดยใช้ Bryonia alba ร่วมกับการนวดไทย พบว่า หลังการรักษา 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังเล็กน้อย เมื่อรักษาครบ 2 สัปดาห์ อาการปวดหลังหายไป ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การใช้ Bryonia alba ร่วมกับการนวดไทย สามารถบรรเทากลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างได้ โดยไปขจัดความคั่งหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดเพี้ยนของพลังงานชีวิต ภายใต้กลไกของร่างกาย และทำให้พลังงานชีวิตทำงานได้อย่างเหมาะสมอีกครั้ง

คำสำคัญ: Low back pain, Bryonia, กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ธวัชชัย นาใจคง

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 396
Server Time : 2024-06-19