ชื่องานวิจัย : การใช้โฮมีโอพาธีย์ในผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้แต่ง : นาย   อานนท์    ไหมจุ้ย
ชื่อวารสาร : เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ : –
ฉบับที่ : –
ปีที่วิจัย : 2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า จ. นครศรีธรรมราช
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า เป็นหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหลัก ควบคู่กับการให้การรักษาพยาบาล ในทางการรักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินของในปีงบประมาณ 2560 พบจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จำนวนกว่า 237 ครั้ง แบ่งเป็นการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 154 ครั้ง อุบัติเหตุอื่น ๆ 45 ครั้ง และโดนสัตว์มีพิษกัด 38 ครั้ง (ฐานข้อมูล jhcis และ ระบบรายงาน รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ซึ่งในจำนวนนี้สามารถดูแลรักษาและปฐมพยาบาลได้มากกว่าร้อยละ 70 แต่ด้วยความจำกัดด้านบุคลากรและเครื่องมือ ทำได้เพียงแค่การปฐมพยาบาล เช่น ทำแผล จ่ายยาแก้ปวด เป็นต้น

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองการแพทย์ทางเลือก ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการทางการแพทย์ด้วยการแพทย์ผสมผสานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเรื่อง “การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ขั้นพื้นฐาน 2 ตำรับ สำหรับโรคและอาการเฉียบพลัน” โดยให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ารับการอบรม เพื่อนำองค์ความรู้เข้ามาใช้ เพื่อการปฐมพยาบาลและการรักษาโรคในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีตัวยา 2 ตำรับพื้นฐาน คือ Apis และ Arnica

ตำรับยาที่นำมาใช้

จากการเข้ารับการอบรม ผู้ศึกษาได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของยาทั้ง 2 ตำรับ จากตำรา โฮมีโอพาธีย์: 15 ตำราพื้นฐานเพื่อการดูแลครอบครัวและตนเอง และหนังสือการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ขั้นพื้นฐาน 2 ตำรับ สำหรับโรคและอาการเฉียบพลัน

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : อานนท์ ไหมจุ้ย

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2484
Server Time : 2024-06-20