ชื่องานวิจัย : การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาเขตภาคใต้ของประเทศไทย
ผู้แต่ง : ผศ.   อาธิ   ครูศากยวงศ์
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 3
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2005
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

The study of spreading out the drugs in the education institution in the southern region of Thailand is aimed to study the cause of spreading out the drugs in the education institution in the Southern region of Thailand according to the concept of students which comes from the personal, social, environmental and education institution parts. It is to study the methods of the protection of spreading out the drugs in the education institution in the Southern region of Thailand according to the student’ s concept in the part of education administration, public relations and treatment. The people and the sample groups at this time are the students from the level of lower Secondary Education to the level of Higher Education in the education place from 14 Southern provinces of Thailand. For the period of academic year 2001, the number of the sample groups used at this time contain 1,445 samples from 42 places. The analytic statistic is composed of the easy statistic, such as : Average Frequency Distribution and Standard Deviation. For the hypothetical test uses ki-square and test of variance in the model of Oneway Anova.

From the study, it is found that the level of education income and the number of persons who look after their parents have a lot of problems which have the impact of the students themselves leading to trading or consuming drugs and occurring the spreading out of drugs in the education institution in the future. At present, the students come to the opinion that spreading out drugs in the education place has only a little which the administrators in the Administration Section, instructors, guardians and the officers have cooperated very well about its protection and suppression of spreading out drugs in the education place of Southern region of Thailand. As a result, it reduces spreading out drugs in the education place.

The cause of spreading out drugs in the education place of Southern region of Thailand at the present time will see that the personal, social, environmental and education place parts are still the causes to occur the spreading out drugs in the education place in the moderate level, while it has the practical method of protecting the spreading out drugs in the education place whither in the part of administration, public relations and treatment. From the study, it is found that the said method if the administrators bring it to perform seriously and continuously in the education place it will be more resulted to the protection and help of reducing the spreading out drugs in the education place.

The result of hypothetical test is found that sex, age, educational level of students and parents’ income and education are related to the spreading out drugs in the education place of Southern region of Thailand. This is in accordance with the hypothesis made. The students in 14 Southern provinces of Thailand come to the different opinion about the cause of spreading out drugs in the education place of Southern region of Thailand but the same opinion in the method of protecting the spreading out drugs in the education place of Southern region of Thailand.

For the suggestion, it should have the complete study in every province of Thailand and should divide into each province in order to see the image concretely and be convenient for protecting and solving the said issue.

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ผศ.อาธิ ครูศากยวงศ์

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2965
Server Time : 2024-06-24