การแพทย์ทางเลือก สาขา โฮมีโอพาธีย์ นั้น มีใช้กันในหลายประเทศทั่วโลกครับ มีเพียงแค่หมอในประเทศไทยเท่านั้นถูกปิดหูปิดตา มาตลอดเลยไม่รู้จักกันครับ บางครั้งมีการพยายามสร้างงานวิจัยแบบมีความลำเอียงของหมอบางกลุ่มในต่างประเทศซึ่งไม่มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องนี้ พยายามใช้สื่อตีการแพทย์โฮมีโอพาธีย์หลายครั้ง หรือแม้กระทั่งโจมตีว่าเป็น Psudoscience จนหลายคนหลงเชื่อครับ แต่คนยุโรปที่มีการศึกษาหลายคนไม่เชื่อและยังยอมรับให้ระบบประกันสุขภาพเขาสามารถเบิกจ่ายยาโฮมีโอพาธีย์ได้ครับ สำหรับประเทศไทยเรามีกองการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก็พยายามนำการแพทย์ทางเลือกชนิดนี้มาแนะนำให้ใช้กันภายในประเทศครับ ใครสนใจเข้าไปศึกษาต่อในข้อมูลของต่างประเทศได้ครับ คงแนะนำเฉพาะส่วนที่เป็นภาครัฐหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านนี้และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเป็นตัวอย่างนะครับ และสำหรับการใช้รักษาโรคนั้นต้องใช้กับผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงจะเกิดประโยชน์ครับ

เช่น ของรัฐบาลอินเดียครับ
http://ayush.gov.in/
https://www.ccrhindia.nic.in/
http://www.nih.nic.in/
http://www.cchindia.com/

อังกฤษ
https://www.britishhomeopathic.org/
http://www.4homeopathy.org/
https://facultyofhomeopathy.org/

หรือ องค์กรระดับโลกของการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ครับ
http://www.lmhi.org/

เยอรมัน
https://www.schwabe-group.com/en/areas-of-competence/homeopathy/

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2459
Server Time : 2024-06-20