ชื่องานวิจัย : การแพทย์ทางเลือกและการนำไปใช้
ผู้แต่ง : ธีรยา   นิยมศิลป์
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 7
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2009
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การแพทย์ทางเลือก เป็นวิธีการทางแพทย์ที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบันที่นำมาใช้รักษาผู้ป่วยการแพทย์ทางเลือกส่วนใหญ่นำมาใช้เสริมกับการรักษาแผนปัจจุบัน เรียกว่า “การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก” ซึ่งได้รับความสนใจแพร่หลายทั้งในอเมริกา ยุโรป และในเอเชียในประเทศทไทยมีการนำการแพทย์ทางเลือกมาใช้ดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และในขณะนี้ได้มีการนำการแพทย์ทางเลือกเข้าในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น การนวดไทยการใช้ยาสมุนไพรไทยการอบประคบเหตุผลที่มีการใช้การแพทย์ทางเลือกมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก เนื่องจากสามารถนำมาใช้ได้ง่ายผลข้างเคียง และสามารถนำมาใช้เสริมในการรักษาโรคต่าง ๆ ที่การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้จากการทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูล PubMedScienceDirect และ The Cochrane Library พบว่ามีการศึกษาวิจัยว่าการแพทย์ทางเลือกสามารถนำมาใช้ในโรคต่าง ๆ ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันได้ เช่น โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคจิตใจผิดปรกติโรคเบาหวานนอกจากนี้การแพทย์ทางเลือกได้นำมาใช้บรรเทาอาการปวดต่าง ๆ ได้อย่างประสิทธิภาพ เช่น ใช้การฝังเข็มบรรเทาอาการปวดช่วงมีระดูปวดท้องคลอดลูกปวดข้อรูมาทอยด์.

 

คำสำคัญ: แพทย์ทางเลือกการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก

 

Alternative medicine is an area of unconventional medicine that has attracted much interest in the United States, Europe, and Asia. Alternative medicine is most frequently used in complement with Western medicine; hence, it is also referred to as “Complementary and Alternative Medicine.” In Thailand, forms of alternative medicine, such as Thai massage, Thai herbal medicine, herbal steam and foment, are increasingly used to provide many patients with complementary care. It is also included under the National Health Security System. The main reasons for the increased use of alternative medicine worldwide are its ease of use, fewer side effects, and as its use as a supplement after treatment failure with conventional medicine. The results of literature reviews in the PubMedScienceDirect and the Cochrane Library databases revealed that alternative medicine can be used complementarily with conventional medicine in cancer, heart disease, mental health disorders and diabetes mellitus. In addition, it is also effective for relieving various kinds of pain, such as when acupuncture is used in the treatment of dysmenorrhea, labor pain, and rheumatoid arthritis.

 

Key words : alternative medicine, complementary and alternative medicine

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ธีรยา นิยมศิลป์ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871237
This Month : 56
Total Users : 1480750
Views Today : 751
Server Time : 2024-06-17