ชื่องานวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำรากหนอนตายหยาก(Stemona collinsae Craib.) ในสภาพปลอดเชื้อและการนำต้นออกปลูก
ผู้แต่ง : มณฑา   วงศ์มณีโรจน์
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 6
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2008
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การขยายพันธุ์หนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้ได้ต้นจำนวนมาก แต่ในขั้นตอนของการชักนำให้เกิดรากในสภาพปลอดเชื้อทำได้ค่อนข้างยาก. ดังนั้นจึงได้หาเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำราก โดยดัดแปลงส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหารสูตรพื้นฐาน MS (Murashige and Skooge, 1962) โดยนำต้นหนอนตายหยากที่ขยายพันธุ์ในอาหารสูตร MS ที่เติมน้ำตาล 30 ก./ล. และเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต Benzylademine (BA) 2 มก./ล. มาทดลองชักนำให้ออกรากในอาหารสูตร MS ที่มีปริมาณ NH4NO3 412.5 มก./ล. KNO3 เท่ากับ 2,375 และ 2,850 มก./ล. น้ำตาล 30 และ 60 ก./ล. และ 4-(indole-3-yl) butyric acid (IBA) 1, 2 มก./ล. เปรียบเทียบกับสูตรควบคุมคือ MS ที่มี IBA 1 มก,/ล. และน้ำตาล 30 และ 60 ก./ล. รวมทั้งหมด 10 สูตรพบว่าการลดปริมาณ NH4NOให้เหลือเพียง 412.5 มก./ล. เพิ่ม KNO3 เป็น 2,375 มก./ล. เพิ่มน้ำตาลเป็น 60 ก./ล. และ IBA 1 มก./ล. สามารถชักนำหนอนตายหยากให้ออกรากได้ร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดชีวิตหลังการย้ายปลูกร้อยละ 100.

 

คำสำคัญ: หนอนตายหยาก, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การชักนำราก, การนำต้นออกปลูก

 

Tissue culture techniques for Stemona collinsae Craib. can propagate a considerable amount of plantlets, but the additional step of “root induction” is somewhat difficult. Therefore, the experiment in root induction techniques was conducted by modifying some ingredients in basic Murashige and Skooge (MS) media. Initially, the plantlets grown in modified MS (1962) media [added sugar 30 mg/L and Benzyladenine(BA) 2 mg/L] were regenerated; and root induction in various MS additives was later followed. The modifications of MS media, such as adding 412.5 mg/L of NH4NO3, 2,375 or 3,850 mg/L of KNO3, 30 or 60 g/L of sugar, 1 or 2 g/L of 4-(indole-3-yl) butyric acid (IBA), were compared with two controlled formulas (MS with IBA 1 mg/L with 30 or 60 g/L of sugar). The results showed that plantlets grown in media with 412.5 mg/L of NH4NO3, 2375 mg/ L of KNO3, 60 g/L of sugar and 1 g/L of IBA had the highest percentage (100%) of root induction and survival percentage (100%).

 

Key words: Stemona collinsae Craib., tissue culture, root induction, transplanting

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : มณฑา วงศ์มณีโรจน์ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2560
Server Time : 2024-06-20