เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 กองการแพทย์ทางเลือกจัดอบรมเรื่อง การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการส่งออก โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ซึ่งภายในงานวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ บรรยายเรื่อง การเพาะปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์แบบระบบเปิด (Out door) , ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ บรรยายเรื่อง การเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบโรงเรือน (Green house) , ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร บรรยายเรื่อง การเพาะปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์แบบระบบปิด (Indoor Lighting) และ นายสุรพงษ์ อนุตธโต บรรยายเรื่อง แนวทางการเพาะปลูก
และการเก็บเกี่ยวที่ดีของกัญชาทางการแพทย์ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2467
Server Time : 2024-07-21