ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมพัฒนาการนวดพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างรายได้ชุมชน
ผู้แต่ง : ดารณี   อ่อนชมจันทร์
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 3
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2005
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

     Presently it is found out that “folk massaging is still going together with the society so we have been promoting to develop folk massaging with an objective for up grading this activity and being accepted as well as types of other massaging in Thailand. Our objective is to use this skill of folk massaging to look after the public health since we had spent 2 years on this project including 3 major principles. 1)Finding out the way to work by some meeting of experienced people in folk massaging, also with other folkmassagers, it was done in April 2003. 2)Studied the ways of massaging that are still used now (From July-September 2004) 3)Promoted a research and improved folk massaging (November 2004-April 2005) 4)The result from the meeting and study should be done in different local area. The result from studying in the practical ways come out that each massager keep the role of looking after muscle pain, sprain and twisted joints of 100%, paralyzed and semi paralyses 71.25% and the ways are different according to the area and knowledge, for example, in the north they use Yam-Khang(hot iron step),Taok-Sen(pressing and punching muscle), in the middle area they use Yeab-lek-Dang (hot iron step) and Nuad– taak-Mai( wood pressing with magic), in the north east they use Jub-Sen (tendon massage) in the south they use Postpartum Massage and Boxer Massage. Following the out come of the project effected the development of massage service at the Centers of Thai Folk Medicine Learning in 10 provinces, in ChiangmaiChiangraiLumpang, Nan, KalasinMahasalalcamAyuthayaAngtongNakornsrithummrai and Pung– nga, giving this massage service in each center according to the learning and the culture. The main purpose is giving the service and knowledge of folk massaging to ones who are interested, also build up the acceptance of the service standard by local massagers. Finally they worked together to work out an agreement on the general standard and local standard, concentrating on developing the location, system of service and skill of the massagers. Doing the direct study of Thai folk massager, and then arranged the knowledge in the centers with 4 categories of massaging as following. 1)Ou-marn (Exercise for muscle relaxation) in Chiangmai. 2) Ched-Hag (Massage with Animal tooth and magic) in Chiangrai. 3) Yeab-lek-Dang (hot iron step) in Ayuthya. 4) Jub– Sen (Tendon massage) in Kalasin.

Following the result of works, showed that the community is ready for self development in response to change into the value system but maintaining its culture knowledge of each area and keep the value system of folk massage. From the questionnaire. Of co-workers, folk massager, people and customers, they are satisfied with the project since the project could bring more in come to massagers from 1,200 to 10,000 baht per month and they wanted to share experience between the centers. In the group of customers both for treatment and health were satisfied with the service that cost from 49-120 an hour and wanted to introduce this service further. Every group would want to have this massage service to be continued to gain more income to the community.

From this work and study showed that the community had its own ability and health care with self supports in order to be social accepted. It was impossible to set a standard of folk massage or folk medicine because of the difference in knowledge and culture belief in the areas. So there in an advice that we have to understand this difference. Government should totally support this folk massage by providing budget to the whole system which starting from knowledge, good service system upon the basic of culture, connecting with public health also extra income to Thaipeople and eventually to our nation.

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ดารณี อ่อนชมจันทร์

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2276
Server Time : 2024-06-20