ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยในโรงเรียน: กรณีศึกษาตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้แต่ง : พิศ   แสนศักดิ์
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 4
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2006
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

          The Participatory Action Research had aims to promote and study the results of school management in Thai traditional medicine in two Primary school and a Secondary school in Maka subdistrictKantarawichai district, Mahasarahkham Province. The result found that all of three school have suitable with Basic Education , 2001 under the Ministry of Education responsibility which have a content in Occupation Learning and Technology subjects. The course syllabus of the second Primary school level; level 4-6, totally seven hours. According to the Secondary school in third level (1-3) has six units in Local Herbs 2, totally thirty hours. After teaching trials in each school in one symester this research found that the students in Maka primary school passed the test average 41, 37.6 and 30.9 scores; totally 50 scores in primary level 4, 5 and 6 respectively. By the way, the result of teaching evaluation found that teacher used mass media in low level but the self assessment in teaching behavior, student understanding had a good level. According to general teaching behaviour had all completed. In Kai Nui primary school, students had passed the test average 41.75 and 34.85 scores; totally 50 scores which separated in two groups respectively. Teaching evaluation found that teaching management by school administrator had a good quaility at 4.03, 4.37 and 4.80 scores; totally 5 level scores. In Maka Pitayakhom secondary school, students in class 1/1, 1/2 and 1/3 had passed the test average 43.8, 39.8 and 40.73 scores; totally 50 scores respectively. Three times teaching evaluation found that teacher had a good taugh quality at 3.87, 4.10 and 4.77 scores; totally 5 level scores.

 

Key word : Teaching and learning management

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : พิศ แสนศักดิ์ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 379
Server Time : 2024-06-25