เรื่อง      การสัมมนาหัวข้อ “วัฒนธรรมเครื่องหอมไทย กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” โดยสมาคมผู้ประกอบการสปาไทย

วันที่      วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566             

เวลา      เวลา 13.30-16.30 น.

สถานที่   Seminar Stage 1, ฮอลล์ 1 ภายในงาน Food and Hospitality Thailand 2023 (FHT 2023)

            ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
1.สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย (Thai Spa Operators Association)

2.กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

3.informa markets งาน FOOD & HOSPITALITY THAILAND

ผู้ดำเนินรายการ
1.คุณชาลี ชีวศรีพฤฒา เลขานุการ สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย
2.ภญ.ศิรินภา เซี่ยงหลิว กลุ่มงานคัดกรองศาสตร์และคุ้มครองผู้บริโภค กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์:

1.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการกับสมาคมผู้ประกอบการสปาไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1) การทำแป้งร่ำ 2) น้ำอบ/น้ำปรุงที่คนสมัยก่อนใช้กันอย่างไร 3) คำว่า “หอมติดกระดาน” มีที่มาจากไหน หอมขนาดไหน
2.เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานบริการสุขภาพธุรกิจเวลเนส (Wellness) ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง

วิทยากร
1.อาจารย์ดุษฎี สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิปัญญาไทยดอยน้ำซับ

2.นางพิมพ์พันธุ์ นรากุลมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการ สปาไทย

3.ภญ.ศิรินภา เซี่ยงหลิว กลุ่มงานคัดกรองศาสตร์และคุ้มครองผู้บริโภค กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

รูปแบบการดำเนินรายการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ

กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพเวลเนส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพด้านเวลเนส ผู้สนใจทั่วไป

อ่านสรุปผลงานเพิ่มเติม >>>> สรุปงานสัมมนา เรื่อง วัฒนธรรมเครื่องหอมไทย กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” โดยสมาคมผู้ประกอบการสปาไทย

 

 

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 1092
Server Time : 2024-06-17