โดย : กองการแพทย์ทางเลือก
กองการแพทย์ทางเลือก จัดการสัมมนนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2 เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยการแพทย์ผสมผสาน” วันที่ 23-24 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พยาธิสภาพของการปวดหลัง ปวดเอว”โดย นายแพทย์ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล2. การบรรยาย เรื่อง “ไคโรแพรคติดกับการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว”

โดย ดร.โอ๊ต บูรณะสมบัตินายกสมาคมการแพทย์ไคโรแพรคติค (ประเทศไทย)3. การบรรยาย เรื่อง “การแพทย์แผนไทย นวด อบสมุนไพรในผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว”

โดย นายแพทย์ชนินทร์ ลีวานันท์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล4. การบรรยาย เรื่อง “การแพทย์แผนจีน ศาสตร์พันปีกับการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว”

โดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ เก่งสกุลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ5. การบรรยาย เรื่อง “การแพทย์แผนไทย นวดไทยในผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว”

โดย นายพิศิษฐ เบญจมงคลวารีโรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย6. การบรรยาย เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยดุลยภาพบำบัด”

โดย แพทย์หญิงลดาวัลย์ สุวรรณกิตติโรงพยาบาลบ้านสวน7. การบรรยาย เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยวารีบำบัด”

โดย นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข8. การบรรยาย เรื่อง “โยคะกับการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว”

โดย นายแพทย์แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐแพทย์พงษ์โพลีคลีนิค กรุงเทพมหานคร9. การบรรยาย เรื่อง “การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย”

โดย นายมานพ ประภาษานนท์นักกายภาพบำบัด 7 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี10. การอภิปราย เรื่อง “เทคนิคการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์ผสมผสานในผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว”

โดย – นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์     เลขาธิการมูลนิธิเพื่อพัฒนาการแพทย์ทางเลือก (ประเทศไทย)     – นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง     โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี     – นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล     กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี กรุงเทพมหานคร     – นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์     ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการอภิปรายสร้างเมื่อ 04 – เม.ย.- 49

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2753
Server Time : 2024-06-24