โดย : สำนักการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2550

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การแพทย์ทางเลือกกับโรคภูมิแพ้

โดย ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน

2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง โรคภูมิแพ้ในยุค 2007

โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

3. การบรรยาย เรื่อง Update in Allergic Rhinitis

โดย รศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

4. การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการฝังเข็ม และกดจุด ในการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

โดย พันเอก นพ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย

5. การบรรยายพิเศษ เรื่อง Allergy and pain Management on Homeopathy

โดย นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

วันที่ 3 พฤษภาคม 2550

6. อภิปราย เรื่อง การแพทย์พื้นบ้านกับการบริบาลโรคภูมิแพ้ด้วยตนเอง

โดย นพ.เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกูล, อ.บุญ พนมแก่น, อ.สังวาลย์ อันพิมพ์

7. การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการบำบัดลมพิษด้วยการแพทย์แผนไทย

โดย อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช

8. การบรรยาย เรื่อง อาหารแมคโครไบโอติกส์กับโรคภูมิแพ้

โดย นพ.โอภาส ภุชิสสะ

9. การบรรยาย เรื่อง โยคะบำบัดโรคภูมิแพ้

โดย นพ.แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2550

10. การบรรยาย เรื่อง การล้างพิษในโรคภูมิแพ้

โดย นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

11. การบรรยาย เรื่อง วิตามินและสารอาหารที่มีผลต่อโรคภูมิแพ้

โดย นพ.บัญชา แดงเนียม

12. การบรรยาย เรื่อง การใช้โฮมิโอพาธีในการบำบัดโรคภูมิแพ้

โดย ภญ.มณฑกา ธีระชัยสกุล

13. การอภิปราย เรื่อง แนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้ในทัศนคติการแพทย์ทางเลือก

โดย นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์, นพ.เทวัญ ธานีรัตน์

 

 

สร้างเมื่อ 01 – ธ.ค. – 51

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2511
Server Time : 2024-06-20