โดย : นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันแห่งชาติ
นมัสการพระคุณเจ้า ท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่านอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ชินโอสถ หัสบำเรอ ท่านอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ท่านผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และก็สมาชิกเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง ท่านวิทยากร ท่านผู้มีเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ผมเกริ่นตอนต้นๆ ยาวๆ เพื่อให้เห็นว่าวันนี้ มีผู้ที่สนใจและมาช่วยกันค่อนข้างมาก เพราะตามจริงแล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็เป็นหัวใจของการดูแลคนไข้มะเร็ง ครั้งที่แล้วหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เข้าไปร่วม เราได้มีการจัดประชุมที่สวนสามพราน ก็พบว่าเรามีเครือข่ายเพื่อนมะเร็งที่มีการรวมกลุ่มกันหลายๆ กลุ่ม มาเล่าประสบประการณ์ ซึ่งน่าแปลกใจและน่าประทับใจมากในแง่ที่ว่า เราจะเห็นส่วนของประสบการณ์ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง หลายท่านพอมาเล่าแล้ว เวลาที่เราอ่านหนังสือว่า“จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ก็คือถ้าทำจิตให้ผ่องใส มีความพยายามในการที่จะดูแลสุขภาพของตนเองอย่างมุมานะ และอย่างองค์รวม ปรากฏว่ามันเกิดปรากฏการณ์ขึ้นกับหลายๆ คน อย่างมีคนไข้รายรายหนึ่งอยู่ที่ศูนย์ธัญญารักษ์ ศูนย์ธัญญารักษ์เป็นศูนย์ที่รักษาคนไข้ระยะสุดท้าย ก็ปรากฏว่าเป็นระยะสุดท้าย ก็คิดว่าไปผักผ่อนเพื่อที่จะดูแลตัวเอง แต่บังเอิญคนไข้รายนั้นก็มีจิตสู้ ไปๆ มาๆ กลับหายเป็นปกติ สามารถมาร้องเพลงได้เหมือนนักร้องอาชีพเลย ทีแรกผมยังเข้าใจว่าเป็นนักร้องอาชีพ คุยไปคุยมาเพิ่งทราบประวัติว่าเป็นคนไข้ที่ไปรักษาที่ศูนย์ธัญบุรี ปทุมธานี และก็ยังมีคนไข้รายอื่นๆ อีก ซึ่งตรงนี้ความสำคัญคงไม่ได้หมายความเฉพาะว่าเราไปเห็นคนไข้ที่หาย แต่ความสำคัญก็คือว่าคนไข้เหล่านี้เขาได้มารวมกัน และก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
นอกจากนั้นแล้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยังมีความตั้งใจว่า นอกจากการสนับสนุนเครือข่ายมะเร็งแล้ว เราก็มีการสนับสนุนเครือข่ายโรคหัวใจ มีการสนับสนุนเครือข่ายของผู้พิการ มีการสนับสนุนเครือข่ายของผู้ที่เป็นผู้สูงอายุด้วย ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้พอเขามารวมกันมันเกิดพลัง คำว่า “พลัง” มันไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกาย แต่เป็นเรื่องของจิตใจ มันเกิดพลังใจอย่างมหาศาล เพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ร่วมกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ผู้พิการมาร่วมกัน เขาก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน นอกจากว่าจะทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาพิการแล้ว เขายังมีข้อเสนอในการที่จะช่วยคนอื่น คือไม่ได้ช่วยตัวเองเฉยๆ ช่วยคนอื่นด้วยว่าจะช่วยกลุ่มคนพิการได้อย่างไร กลุ่มผู้เป็นมะเร็งก็เหมือนกัน ก็มีข้อเสนอว่าจะช่วยกลุ่มผู้เป็นมะเร็งได้อย่างไร หลังจากที่เราไปรวมกลุ่มกันหลายๆ กลุ่ม เราก็มีความรู้สึกว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ท่านอธิบดีวิชัยฯ ก็พยายามที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่จริงๆแล้วก็ไม่เฉพาะในเรื่องของวิชาการ ไม่ใช่เรื่องของราชการนะครับ ถ้าในส่วนของชุมชนชาวบ้าน โดยเฉพาะคนที่เป็นเองมารวมกันมาคุยกัน มันสร้างพลังอย่างมหาศาลเลย วันนั้นเราคุยกันไปคุยกันมาได้หลายอย่าง คุณอรจิตต์ก็ได้เล่าไปแล้วว่าได้คณะทำงานมาทำเรื่องวารสาร มีคณะทำเทป มีวงดนตรีเกิดขึ้น ดูซิครับ เจอกันครั้งเดียว หลายอย่างเกิดขึ้น และนอกจากนั้นก็ยังจะเกิดต่อไปว่า ถ้ายังนั้นเรามารวมพลกันดีไหม ตอนนี้เขามีรวมพลคนข่าว แล้วก็จะมีการรวมพลคนรักหลักประกันสุขภาพ เอาเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้มาเจอกันที่นี่เหมือนกัน เข้าใจว่าประมาณเดือนมกราคมจะมีคนมารวมกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่เป็นมะเร็ง คนไข้ที่เป็นโรคความดันสูง คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจ คนไข้ที่เป็นผู้พิการทั้งหมดก็จะมารวมกัน มาให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน แล้วยังเชิญวิชาชีพผู้ให้การดูแลผู้ป่วย คือ แพทย์และพยาบาล พอเรารวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง เราจะเห็นอย่างหนึ่งคือว่าผู้ที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลที่มีความตั้งใจอยากจะช่วย เพราะเห็นว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งก็มีความทุกข์ยาก แต่พอช่วยไปช่วยไปพยาบาลหลายคนก็เริ่มหมดแรง เพราะว่าไม่ค่อยมีเพื่อนที่จะมาแลกเปลี่ยน และถ้าท่านไปดูนะครับ ทั้งแพทย์และพยาบาลท่านก็จะเห็นใจ งานเขาหนักจริงๆ พยาบาลที่มีจิตใจอยากจะมาดู เริ่มต้นก็คงจะมีจิตใจมาทำจริงๆ แต่พอทำไปทำมาก็เริ่มท้อเพราะว่างานหนักมาก แล้วไม่ได้ดูแลเฉพาะในเรื่องของการรักษาพยาบาล ยังต้องมาเอาใจใส่ในเรื่องของจิตใจ ต้องมาให้กำลังใจ ต้องมาคุยกับญาติ ต้องมาอะไรต่างๆ แต่ว่าพอจัดให้พยาบาลเหล่านั้นมารวมกัน ปรากฏว่าพยาบาลเหล่านั้นเขาก็เกิดกิจกรรม รู้สึกว่าญาติๆ หรือเพื่อนๆ ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งก็ช่วยเขาได้ ไม่ใช่ว่าตัวเขาเองจะต้องทำฝ่ายเดียว ขณะเดียวกันตัวเขาเองสนับสนุนในแง่ของการที่จะพัฒนาให้กลุ่มต่างๆ เติบโตได้ มันก็เลยเกิดกลายเป็นเครือข่ายฯ เครือข่ายเพื่อนมะเร็งนี้เราไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนที่เป็นมะเร็ง เรารวมคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งด้วย จะมีพยาบาล มีแพทย์ มีส่วนที่สนับสนุนมากมาย ซึ่งคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไข้เอง มีกำลังใจ รวมทั้งผู้ที่ให้บริการเองก็มีกำลังใจในการที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฉะนั้นเราเองก็ถือโอกาสว่าทุกครั้งที่มีงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นงานนี้เป็นต้น ทางเพื่อนเครือข่ายเพื่อนมะเร็งก็อยากจะมารวมกัน เมื่อสักครู่นี้อาจารย์วิทยากรก็ได้พูดถึงว่าต่อไปก็จะมีมหกรรมเรื่องผักและผลไม้ ที่ช่วยในการที่จะรักษามะเร็งหรือดูแลมะเร็ง และก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก ตอนนี้เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของกล่องเสียง ตอนนี้มี “สมาคมผู้ไร้กล่องเสียง” สอนคนที่ไม่มีกล่องเสียงให้พูดได้ ร้องเพลงก็ได้ครับ เราจะเห็นผู้ไร้กล่องเสียงถึงเวลาร้องเพลงก็จะมีสมาคมพวกนี้มารวมกัน ขณะนี้เขาก็มาร่วมกับทางเครือข่ายมะเร็งที่ปลูกถ่ายไขกระดูกมาร่วมกับกลุ่มที่เป็นมะเร็งเต้านม มาร่วมกับกลุ่มที่เป็นมะเร็งโดยรวมอื่นๆ ทั้งหมดนี้นี่ก็ทั้งหลายทั้งปวง นอกจากว่านัยจะแบ่งปันความรู้ในเรื่องของซึ่งกันและกันในการดูแลตัวเอง เฉพาะในโรคของตัวเองแล้ว ยังรับเอาประสบการณ์จากเครือข่ายอื่นๆ มาช่วยในการที่จะร่วมดูแลตรงนี้ด้วย

ฉะนั้นผมขอถือโอกาสในการที่จะให้กำลังใจว่า สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สปสช. ก็มาตั้งเวทีที่นี่อีกวันหนึ่ง และเราก็คงจะมีกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตลอดปี แล้วก็ผมให้กำลังใจอีกว่า เครือข่ายเพื่อนมะเร็งเป็นเครือข่ายตัวอย่าง วันนั้นที่เราประชุมเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง ก็มีเครือข่ายเพื่อนโรคหัวใจมาด้วย เครือข่ายเพื่อนโรคหัวใจเขาอยากจะเอาอย่างนะครับ เขาดูแล้ว เขายังทำได้ไม่เข้มแข็ง เครือข่ายเพื่อนมะเร็งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกๆ เครือข่าย เครือข่ายเพื่อนมะเร็งก็จัดประชุมครั้งที่แล้วที่จุฬาฯ นะครับ พระอาจารย์สิงห์ทนก็ไปให้ความรู้ แล้วก็สอนคนไข้ที่เป็นมะเร็ง สำหรับผมเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สุดก็คือ เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง เครือข่ายผู้พิการ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามเครือข่ายนี่เข้มแข็งที่สุด เครือข่ายอื่นๆ พยายามที่จะเรียนรู้จาก เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง เครือข่ายผู้พิการ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อที่จะรวมตัวกันกลายเป็นเพื่อนเครือข่ายโรคหัวใจ เพื่อนเครือข่ายโรคไต เครือข่ายเพื่อนโรคเบาหวาน เพื่อนเครือข่ายโรคความดันสูง และเครือข่ายผู้สูงอายุ ชึ่งมีโรคต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถ้าร่วมกันไปเรื่อยๆ มันก็คงเป็นการที่สร้างสุขภาพองค์รวม ไม่เฉพาะในเรื่องความรู้ที่จะได้ รวมทั้งในเรื่องของกำลังใจ การเสริมจิตใจซึ่งกันและกันในการที่จะช่วยกัน ผมคงจะใช้เวลาไม่มากในการที่จะแนะนำเข้าใจว่ามีพิธีเปิดไปแล้ว คงไม่ต้องมีพิธีเปิดอะไรให้มันเป็นการยุ่งยาก ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ “รวมพลคนรักหลักประกันสุขภาพ” ก็คงจะมาร่วมกันประมาณวันที่ 20 กว่านะครับ ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ ที่อิมแพคเมืองทองธานี โดยที่ท่านจะได้พบเครือข่ายต่างๆ ที่เราได้เล่าไปแล้ว ก็คงจะขอสรุปสั้นๆ เพียงเท่านี้ ขอบพระคุณครับ

สร้างเมื่อ 01 – เม.ย.- 48

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 15
Server Time : 2024-06-25