ชื่องานวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของปัญจขันธ์พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์จีน
ผู้แต่ง : นายแพทย์   วิชัย   โชควิวัฒน
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 3
ฉบับที่ : 2
ปีที่วิจัย : 2005
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

Panjakhan, or Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino (Cucurbitaceae), has a great potential for commercialization. It can be developed into various health products. During the past two decades, there were over 365 patents found on Panjakhan. In Thailand, Panjakhan cultivation began commercially at small scale more than ten years ago. However, cultivation area has not been increased. It may be due to marketing problems and lack of scientific evidence to support the production. The price of crude drug varies between 700 – 1,000 baht / kg depending on the season, while the one imported from China was only about 300 baht. Besides, the Thai variety has many quality problems, such as heavy metal contamination and active principles content. This limits the utilization of Panjakhan. The main factors effecting the development of herbal product industry are price and quality of crude drug. To enhance competitiveness and sustainable development of the country, the Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, has collaborated with several public and private organizations including local communities to conduct a comparative study of the herb quality between Thai and Chinese varieties. Preliminary study showed that both varieties contained same group of saponins, but Chinese variety produced yield about 33.33 % higher than that of Thai one (dry weight). Furthermore, Chinese one grew well and the plant could be harvested at only about two and a half months old with 13.28 % of total saponins content (the minimal content stated in the quality specification was 8.0 %). Normally, the plant is harvested at about 6 months old. Subsequent harvest can begin again about 3-6 months after the plants have matured. It was also found that the amount of active principles varied depending on the age of the plant.

 

Key Words: PanjakhanGynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino, Thai and Chinese varieties, quality, saponins.

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871127
This Month : 84
Total Users : 1480640
Views Today : 572
Server Time : 2024-05-20