ชื่องานวิจัย : การศึกษาสัมฤทธิ์ผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมว ในการละลายนิ่วไต เปรียบเทียบกับยาโซเดียม โพแทสเซียม ซิเตรท
ผู้แต่ง : อมร   เปรมกมล
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 4
ฉบับที่ : 2
ปีที่วิจัย : 2006
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : –
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

     The study was performed to compare the efficacy of an herbal plant, Orthosiphon grandiflorus (OG), and the drug sodium potassium citrate (SPC) in treatment of renal calculi. Forty-eight rural stone formers identified by ultrasonography were recruited and randomly assigned to two treatment groups (G1 and G2). For a period up to 18 months, subjects in G1 received 2 cups of OG tea daily, each tea cup made from an OG tea bag (contained 2.5 g dry wt), and G2 received 5-10 g of granular SPC in solution divided into three times a day. Once every 5 to 7 weeks, subjects were interviewed, given an additional drug supply, administered a kidney ultrasound and had spot urine samples collected for relevant biochemical analysis. From the recorded ultrasound images, rates of stone size reduction per year (ROSRPY) were calculated. The mean ROSRPY was 28.6+/-16.0% and 33.8+/-23.6% for G1 and G2, respectively. These two means were not significantly different. ROSRPY values of G1 and G2 were combined and divided into three levels: Level A (ROSRPY > mean + 0.5 SD), Level M (ROSRPY = mean +/- 0.5 SD) and Level B (ROSRPY < mean – 0.5 SD). Dissolution of stones was least in Level B which was related to higher excretions of Ca and uric acid in the urine. After treatment, 90% of the initial clinical symptoms (ie back pain, headaches and joint pain) were relieved. Fatigue and loss of appetite were observed in 26.3% of G2 subjects. Our study indicates that treatment of renal calculi with OG tea is an alternative means of management. Further investigation is needed to improve dissolution of stones with a low ROSRPY.

 

Keyword : Orthosiphon, renal stone, sodium potassium citrate, ultrasonography, stone size redudion

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : อมร เปรมกมล และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 26
Server Time : 2024-06-25