ชื่องานวิจัย : การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพของรากแฝกหอมในท้องตลาด
ผู้แต่ง : ภ.ญ.   เย็นจิตร   เตชะดำรงสิน
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 3
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2005
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

Chemical and physical characteristics of commercial Faek-hom roots were reported. The morphological characters, chemical identification, ash content, moisture content, extractives content and volatile oil content were carried out. It was found that commercial crude drug was not derived from the root of Vetiveria zizanioides Nash (Family Gramineae) or Faek-hom, but it was derived from the root of Ophiopogon intermedius Don. (Family Liliaceae) or Yaa-phraek-hin. Both kinds of root had quite different morphological characters. Authentic Faek-hom root is yellowish brown or whitish yellow in color with weak odor and after broken will be separated from each other while the commercial one is reddish brown in color with strong odor and after broken the whitish pith remains unseparately. Thin-layer and gas chromatographic analysis showed that the essential oil from commercial Faek-hom roots were different from standard vetiver oil obtained from the roots of Vetiveria zizanioides Nash. Besides, the average percentage of essential oil content, water extractive and ethanol extractive of commercial Faek-hom were 1.56, 50.82 and 8.23 respectively, while the authentic ones were 0.29, 2.53 and 3.13 respectively. The results of this study showed that the commercial crude drug was entirely supply of Yaa-phraek-hin root as Faek-hom root.

 

KEY WORDS : Faek-homVetiveria zizanioides Nash, vetiver oil, quality specification.

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ภ.ญ.เย็นจิตร เตชะดำรงสิน และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 876
Server Time : 2024-06-17