การลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ Mr.Yang Longjun เลขาธิการสุขภาพมณฑลกานซู ,โรงพยาบาลในเครือแห่งที่สองมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู และ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น, บริษัท Jiangyin Tianjiang PharmaceuticalCo.,Ltd กับ Buddhist Metta Tang Ming Traditional Chinese Medicine Center Kasemrad Hospital การลงนามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ในด้านการรักษาและการวิจัยทางคลินิกของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลินิกมณฑลกานซู ในสาขาการแพทย์แผนจีนดั้งเดิม จะร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการสอนทางด้านคลินิกและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตยาสมุนไพร โดยเฉพาะกระบวนการแปรรูปเครื่องยาสมุนไพร เพื่อผลิตยาให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ต่อไป


โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2885
Server Time : 2024-06-24