ชื่องานวิจัย : การรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องรุนแรงด้วยศาสตร์มณีเวช : กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 ราย
ผู้แต่ง : นางสาว   อัฐริยา    ปานดำ
ชื่อวารสาร : เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ : –
ฉบับที่ : –
ปีที่วิจัย : 2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : รพ. ห้วยยอด จ. ตรัง
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ศาสตร์มณีเวชในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องรุนแรง (Hyperemesis gravidarum) ที่นอนรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลห้วยยอด เป็นการบูรณาการการดูแลสตรีตั้งครรภ์ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดย“ศาสตร์มณีเวช” ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการแพ้ท้องในสตรีตั้งครรภ์ เกิดจากมารดามีโครงสร้างร่างกายที่ไม่สมดุล หลักการคือ ให้สังเกตโดยการตรวจร่างกายสตรีตั้งครรภ์ว่ามีร่างกายที่ไม่สมดุลตรงตำแหน่งใดแล้วทำการปรับสมดุลตามศาสตร์มณีเวช เมื่อร่างกายเกิดความสมดุล เลือดลมจะมีการไหลเวียนดีขึ้น อาการแพ้ท้องจะลดลงรายงานนี้เสนอผลการศึกษาผู้ป่วย จำนวน 1 ราย พบว่า สตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องรุนแรง เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลห้วยยอด แต่อาการไม่ดีขึ้น และมีอัตราการกลับมารักษาซ้ำ(Re-admit) ในโรงพยาบาล จำนวน 4 ครั้งในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ภายหลังได้รับการปรับโครงสร้างด้วยศาสตร์มณีเวช สตรีตั้งครรภ์รายนี้มีอาการอาเจียนและอาการข้างเคียงอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ วิงเวียน ใจสั่น อ่อนเพลีย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ารับการรักษา จากเดิมที่มีอาการอาเจียนมากกว่า 10 ครั้ง ใน 1 วัน เหลือเพียง 2 ครั้ง ในการรักษาครั้งแรก วันต่อมาสามารถกลับบ้านได้ และไม่กลับมา Re-admit อีก นอกจากนี้ยังช่วยลดและหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในสตรีตั้งครรภ์ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ การดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวชจึงเป็นศาสตร์ทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้เป็นการดูแลมารดาที่มีอาการแพ้ท้องรุนแรงได้

คำสำคัญ :อาการแพ้ท้องรุนแรง มณีเวช

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : อัฐริยา ปานดำ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2849
Server Time : 2024-06-24