มนทิพา ทรงพานิช
สำนักการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บทนำ

หูตึง (hearing loss) หมายถึง อาการที่หูไม่ได้ยินเสียงเลย หรือได้ยินเสียงน้อยลง อาจเกิดข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ เมื่อตรวจวัดการได้ยินโดยใช้เสียงคำพูด (speeh audimetry) พบว่าระดับการได้ยินลดลงมีค่าตั้งแต่ 26 เดซิเบลขึ้นไป (คนปกติมีค่าระหว่าง 0-25 เดซิเบล หากเกินกว่านี้จะเข้าสู่ภาวะหูตึง) อาการของโรคอาจเป็นเพียงชั่วคราว หรือเกิดขึ้นอย่างถาวร เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิงอายุระหว่าง 30-60 ปี ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ อาเจียน เวียนศีรษะ รู้สึกบ้านหมุน และมีเสียงดังในหู นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คุกคามต่อการดำเนินชีวิต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยและญาติส่วนหนึ่งได้แสวงหาการรักษาเพื่อบำบัดอาการหูตึงในหลายรูปแบบ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีผ่าตัดที่ทันสมัย แต่การรักษายังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนและมีค่าใช่จ่ายค่อนข้างสูง แต่ก็มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งได้แสวงหาการแพทย์ทางเลือกอื่นๆในการรักษาเยียวยาตนเองเพื่อลดอาการของโรค

การกดจุดเพื่อการบำบัด(Acupressure) เป็นเทคนิคการแพทย์ทางเลือกที่พัฒนามาจากการฝังเข็ม สามารถบำบัดผู้มีอาการหูตึงโดยการกดจุดในตำแหน่งเส้นลมปราณที่ใช้ฝังเข็มเพื่อบำบัดอาการหูตึง และหูอื้อ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักการแพทย์ทางเลือก ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้การกดจุดเพื่อบำบัดอาการหูตึง อันเป็นภูมิปัญญา ที่มีความประหยัด ปลอดภัย ไม่ซับซ้อน แต่เทคนิคการเยียวยายังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ให้เป็นทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหูตึง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

การพัฒนาองค์ความรู้บรรเทาโรคหูตึงด้วยศาสตร์การกดจุด

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871142
This Month : 99
Total Users : 1480655
Views Today : 1295
Server Time : 2024-05-23