ฝึกอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

***********************************

 

          

DAY1 : 15 มีนาคม 2564


               วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ” และได้รับเกียรติจากท่านนายแพทยสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ กล่าวปาฐกฎาพิเศษให้แนวคิดเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธี
ดังกล่าว อีกทั้งยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการใช้กัญชาเพื่อการดูแลทางการแพทย์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ และ
ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 233 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 


 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์   http://shorturl.asia/P4DJW


เอกสารประกอบการประชุมได้ที่ลิงค์   http://shorturl.asia/zZqEK 


DAY2 : 16 มีนาคม 2564

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 215
Server Time : 2024-06-25