การศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิผลการผ่าตัดพังผืดเทียมในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อก
กรณีศึกษา Retrospective ผู้ป่วยอาการนิ้วล็อกที่รับการรักษา ปี2555, 2556, 2557

ผู้ศึกษา

1. นายยิ่งศักดิ์     จิตตะโคตร์    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2.นายสมเกียรติ     ศรไพศาล      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3. นายมนตรี    มาคะเกศ    นายแพทย์ชำนาญการ
หน่วยงานศึกษา    สำนักการแพทย์ทางเลือก

รูปแบบการศึกษาการศึกษาย้อนหลัง (Retrospectivestudy) ผู้ป่วยอาการนิ้วล็อก กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกที่รับบริการรักษา ณ ศูนย์ประเมินและพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ทางเลือก สำนักการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่ ปี 2555, 2556, 2557 ความเป็นมา นิ้วล็อกเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นที่ใช้ในการงอข้อนิ้วมือ ซึ่งอยู่ตรงบริเวณ โคนนิ้วมือ ทำให้เส้นเอ็นหนาตัวขึ้นและติดขัดในการเคลื่อนไหวขณะเหยียดนิ้วมือ เมื่ออักเสบรุนแรงมากขึ้น จะเกิดปุ่มตรงเส้นเอ็น เวลางอนิ้วมือปุ่มจะอยู่นอกปลอกหุ้ม แต่ไม่สามารถเคลื่อนเข้าปลอกหุ้ม เวลาเหยียดนิ้วมือกลับไป ทำให้เกิดอาการนิ้วล็อกอยู่ในท่างอ ต้องออกแรงช่วยใน การเหยียด จึงจะสามารถฝืนให้ปุ่มเคลื่อนที่ผ่านปลอกหุ้มเข้าไปได้ แนวโน้มของการพัฒนาโรคนิ้วล็อกที่มีผลต่อการเสียสมดุลของร่างกาย  นิ้วล็อกไม่มีภาวะแทรกซ้อนอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด นอกจากทำให้มีอาการเจ็บปวด และใช้มือได้ไม่ถนัด ส่วนการดำเนินโรคถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะเป็นเรื้อรังและข้อฝืดมากขึ้นและถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็มักจะหายได้  หากทำการรักษาแบบปกติใช้จ่ายค่ารักษามาก หลังการรักษาพักฟื้นใช้เวลานานแล้วยังมีอาการเจ็บปวดนิดหน่อย ดังนั้นใช้การรักษาทางเลือกอื่นๆน่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่อาจจะได้ผล  จึงเป็นที่มาของการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยนิ้วล็อกด้วยวิธีผ่าตัดพังผืดเทียม


ผ่าตัดผังผืดเทียมในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 1028
Server Time : 2024-06-17