การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCC ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCC ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meetings) โดยมี PCC หล่มเก่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

โดยต้นแบบ PCC หล่มเก่า ได้นำการแพทย์แผนไทย (ธรรมานามัย) และการแพทย์ทางเลือก (สมาธิบำบัด SKT) ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่อย่างเป็นระบบและขยายผลเต็มพื้นที่ พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อไป

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2781
Server Time : 2024-06-24