การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา นายกสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสามผสาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก นายณัฐชรัตน์ กฤตธน ประธานกรรมการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ ได้บรรยายเกี่ยวกับกัญชาสร้างเศรษฐกิจสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ขั้นตอนในการขออนุญาต ปลูก ผลิต กัญชาทางการแพทย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ เขียนแนวทางการเพาะปลูกกัญชา เพื่อประกอบการขออนุญาต ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยเอกชน ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871406
This Month : 109
Total Users : 1480919
Views Today : 208
Server Time : 2024-07-21