การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>> final Symposium 4_แนวโน้มบริการสุขภาพเวลเนส (Wellness) กับทิศทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจประเทศไทย

ห้อง Symposium 4
เรื่อง แนวโน้มบริการสุขภาพเวลเนส (Wellness) กับทิศทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจประเทศไทย
วันที่ 28 มิ.ย. 2566
เวลา 13.00 – 15.00 น. (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
สถานที่ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 6 ฮอลล์ 11-12 อิมแพ็คเมืองทองธานี
ผู้รับผิดชอบหลัก ภญ. ศิรินภา เซี่ยงหลิว
ผู้ดำเนินรายการ
1. ภญ. ศิรินภา เซี่ยงหลิว กลุ่มงานคัดกรองศาสตร์และคุ้มครองผู้บริโภค กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. พท.ป.เบญจวรรณ หมายมั่น หัวหน้าฝ่ายสื่อสารข้อมูล ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวลเนสเชิงวิชาการ แนวทางด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต เวลเนสกับวิถีชีวิต รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้สามารถบูรณาการเข้ากับความรู้ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
2. เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานบริการสุขภาพธุรกิจ Wellness ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดยกระดับคุณภาพธุรกิจของตน ให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน ความรู้และความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง

วิทยากร 1. ผศ. ดร. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นางกุสุมา กิ่งเล็ก 1 กรรมการบริหาร อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 ประธานชมรมกระบี่ฮาลาล & มุสลิมเฟรนด์ลี่ 3 ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรม จังหวัดกระบี่
3. น.ส.สุนิศา โสบกระโทก ผู้บริหาร บ.เรเมดี้ ซีบีดี (ไทยแลนด์) จำกัด, สหคลินิก เรเมดี้ แคนน์ โคราช
4. นางพิมพ์พันธุ์ นรากุลมงคล 1 นายกสมาคมผู้ประกอบการ สปาไทย 2 ผู้บริหารกันตวรรณสปา
3 กรรมการบริหาร Milly’s Hotel 4 ประธานองค์กรหมอพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 5 กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
6 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

รูปแบบการดำเนินรายการ : การอภิปรายกลุ่ม/เสวนา

กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ : บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก
ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพเวลเนส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพด้านเวลเนสและเวชศาสตร์วิถีชีวิต ผู้สนใจทั่วไป

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 259
Server Time : 2024-06-19