การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการแพทย์บูรณาการในสถานบริการสาธารณสุข ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการแพทย์บูรณาการในสถานบริการสาธารณสุข ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meetings) โดยมีคณะกรรมการ ผู้แทนจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 12 เขตสุขภาพ ๆ ละ 1 แห่ง  และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ชั้น 4 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

โดยได้แนวทางการดำเนินงานการแพทย์บูรณาการ ดังนี้

  • ส่งเสริมให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จัดบริการการแพทย์บูรณาการ โดยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ด้วยพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของแต่ละสาขา เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล ยอมรับและเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน โดยมีผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางของการรักษา มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานในระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2216
Server Time : 2024-06-20