เขียนโดย ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล : กองการแพทย์ทางเลือก

การบำบัดด้วยโฮมีโอพาธีเป็นการบำบัดที่กองการแพทย์ทางเลือกนำมา ศึกษาอยู่ในลำดับต้นๆ เนื่องจากการบำบัดด้วยวิธีดังกล่าวมีความน่าสนใจในแง่ของการศึกษาหลายๆด้าน ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ ความเหมาะสมและศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อของประเทศ ความแพร่หลายและความนิยมในการนำไปใช้ทั่วโลก รวมทั้งกำลังเป็นปัญหาในประเด็นของผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ขอขึ้น ทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในขณะนี้…

การบำบัดด้วยโฮมีโอพาธีเป็นการบำบัดที่กองการแพทย์ทางเลือกนำมา ศึกษาอยู่ในลำดับต้นๆ เนื่องจากการบำบัดด้วยวิธีดังกล่าวมีความน่าสนใจในแง่ของการศึกษาหลายๆด้าน ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ ความเหมาะสมและศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อของประเทศ ความแพร่หลายและความนิยมในการนำไปใช้ทั่วโลก รวมทั้งกำลังเป็นปัญหาในประเด็นของผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ขอขึ้น ทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในขณะนี้

ด้วยความเหมาะสมหลายประการดังกล่าวในข้างต้น จึงทำให้กองการแพทย์ทางเลือกนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาศึกษา รวบรวมและขยายความเป็นภาษาไทย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลที่มีความสนใจได้อย่างสูงสุด

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2652
Server Time : 2024-07-21