โดย : นายแพทย์ธวัช บูรณถาวรสม
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สาเหตุมีมากมายและซับซ้อน อะไรก็ตามที่ให้โทษต่ออวัยวะของร่างกายคือ ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก หลอดเลือด ท่อน้ำเหลือง เส้นประสาท อวัยวะตันทั้ง 5 อวัยวะกลวงทั้ง 6 อวัยวะสัมผัสทั้ง 5 และทวารทั้ง 9 รวมทั้งสารเหลวในร่างกายคือ สมอง ไขกระดูก สารจำเป็น(จิง) เลือด น้ำเหลือง ไขมัน ของเหลวนอก
ร่างกาย(จินเย่) รังไข่ ประจำเดือน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ เซลล์ตาย เกิดการเจริญเติบโตผิดปกติ การกลายเป็นเนื้อร้าย จะก่อให้เกิดมะเร็งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง สาเหตุการก่อมะเร็ง อาจเกิดจากปัจจัยมากกว่า 1 ชนิด
 ปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็ง

1. พิษความแห้ง

1.1 คุณลักษณะของพิษความแห้ง

พิษความแห้ง ถือเป็นเหตุก่อโรคที่เป็นหยาง พิษแห้งมีลักษณะแห้งและฝืด ทำลายสารเหลวนอกเซลล์ นอกจากนี้พิษความแห้งจากภายนอก ยังเผาผลาญสารเหลวนอกเซลล์ ให้หมดไป เกิดเพยาธิสภาพที่ทำให้สารยินขาดแคลน ส่วนพิษความแห้งจากภายใน จะเผาผลาญสารเหลวนอกเซลล์ ให้หมดไปเช่นกัน1.2 พิษความแห้งก่อให้เกิดโรคผู้คนมักจะได้รับพิษความแห้งจากภายนอกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงต่อช่วงต้นฤดูหนาว พิษความแห้งรุกรานร่างกายทำให้เกิดโรค พิษความแห้งจากภายนอกแบ่งเป็น 2 ชนิดคือแห้งอุ่นและแห้งเย็น พิษความแห้งจากภายในมักเกิดจากการรุกรานของพิษความแห้งจากภายนอกทำให้เกิดพิษความแห้ง หรือเกิดจากร่างกายขาดยิน1.3 พิษความแห้งก่อมะเร็ง– เมื่อพิษความแห้งทั้งจากภายนอกและภายในทำให้เกิดพยาธิสภาพในร่างกาย ปล่อยให้เนิ่นนานไม่รักษาให้หายขาด พิษความร้อนแห้งจะเผาผลาญสารเหลวของร่างกายทั้ง ไขกระดูก สารจำเป็น(จิง) เลือด สารเหลวนอกเซลล์ น้ำเหลือง ไขมัน และไปทำลายอวัยวะของร่างกาย หรือพิษความแห้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ เซลล์ตาย เกิดการเจริญเติบโตผิดปกติโดยตรง ก็จะเกิดมะเร็งในที่สุด- โรคมะเร็งที่เกิดจากพิษความร้อนแห้งที่พบบ่อยคือ ปอด ตับ ต่อมน้ำเหลือง เต้านม ระบบเลือด- อาการแสดงที่พบบ่อยคือ ร่างกายซูบผอม แห้ง ผิวแห้ง ร้อนฝ่ามือฝ่าเท้าและหน้าอก ไข้ต่ำๆ หรือไข้ตอนบ่าย อุจจาระแข็ง เป็นที่ปอดจะมีไอแห้ง หรือไอเสลดน้อย สีเหลืองเหนียวหรือปนเลือดเป็นเส้น แน่นหรือเจ็บหน้าอก ระยะหลังจะไอเป็นเลือดออกมาก เป็นที่ตับจะพบตับแข็ง ตับโต ปวดแสบร้อน เบื่ออาหาร เป็นที่เต้านม พบก้อนที่เต้านม ปวดแสบร้อน เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองพบต่อมน้ำเหลืองโตแข็ง ปวดแสบร้อน ระบบเลือดจะมีเลือดออก ที่ไขกระดูกจะพบปวดกระดูก เดินไม่สะดวก ระยะท้ายจะปวดกระดูกทรมาน ก้าวเดินยาก1.4 หลักการรักษาบำรุงยินเพื่อควบคุมความแห้ง แก้พิษและต้านมะเร็ง2. พิษไฟ

2.1 คุณลักษณะของพิษไฟ 

ถือเป็นเหตุก่อโรคที่เป็นหยาง ไฟคือที่สุดของความร้อน มีคุณสมบัติแผดเผาลวกไหม้ พิษไฟผลาญชี่และเผาผลาญจิน พิษไฟเผาสารเหลวยิน ทำให้สารเหลวยินเหือดแห้ง พิษไฟทำให้กลัดหนองง่าย พิษไฟเข้ากระแสเลือดทำให้เลือดข้นหนืดและทำให้เลือด และทำให้เลือดเนื้อเน่าสลายกลายเป็นหนองแผล(มะเร็ง)2.2 พิษไฟก่อให้เกิดโรค– พิษไฟจากภายนอก มี 2 กลไกคือ 1. ได้รับพิษไฟจากภายนอก ทำให้เกิดโรค 2. รับเหตุก่อโรคจากภายนอก เมื่อเข้าสู่ร่างกาย แล้วแปรเปลี่ยนเป็นธาตุไฟ ก่อให้เกิดโรค- พิษไฟก่อเกิดจากภายในร่างกาย 1] ร่างกายขาดยิน(รวมขาดจิง ไขกระดูก เลือด สารเหลว) ทำให้ไฟปกติของร่างกายขาดการควบคุม เกิดอาการไฟ(หยาง)สูงขึ้น แล้วกลายเป็นพิษไฟ ทำให้เกิดโรค หรือนอนไม่หลับเรื้อรัง ทำให้ยินหยางเสีย สมดุล เกิดอาการไฟ(หยาง)สูงขึ้น กลายเป็นพิษไฟ ทำให้เกิดโรค 2] ชอบทานอาหารเผ็ด อาหารร้อน ทำให้เกิดไฟในร่างกาย ก่อให้เกิดโรค หรือชอบทานอาหารหรือยาที่จัดอยู่ในประเภทร้อน ทำให้เกิดไฟในร่างกาย ก่อให้เกิดโรค 3] มีอาการเศร้าหมองชี่ติดเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดไฟในร่างกาย ก่อให้เกิดโรค- ไฟที่เกิดจากภายใน ยังเกิดจากอวัยวะตัน-กลวง ยินหยาง ชี่เลือดเสียสมดุล หยางชี่เพิ่มสูงเกิดไฟ หลังชี่เหลือกลายเป็นไฟ หรือเหตุก่อโรคภายนอกรุกรานเช่น ลม ความเย็น แดด ความชื้น ความแห้ง หรืออารมณ์ทั้ง 5 ที่สุดขีด สามารถแปรเปลี่ยนเป็นไฟ2.3 พิษความแห้งก่อมะเร็ง– ถือเป็นเหตุก่อโรคที่เป็นหยาง ไฟคือที่สุดของความร้อน มีคุณสมบัติแผดเผาลวกไหม้ ทำให้เนื้อเยื่อร่างกายเน่าเปื่อย ทำลาย vital substances ของร่างกาย ทำให้เนื้อเยื่อร่างกายและของเหลวในร่างกายเปลี่ยนสภาพ cell death เกิดการเจริญเติบโตผิดปกติ จนกลายเป็นมะเร็ง หรือ พิษไฟทำให้เนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายสร้าง carcinogen และเซลล์มะเร็ง และยังทำให้ carcinogen และเซลล์มะเร็ง เติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคทรุดหนัก- พิษไฟก่อมะเร็งแบ่งเป็น 2 ชนิด1) ชนิดเฉียบพลัน เกิดจากพิษไฟที่รุนแรงเฉียบพลัน ทำให้ร่างกายเกิดโรคมะเร็งอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตรวดเร็ว อาจเกิดจากพิษไฟภายนอกหรือพิษไฟจากภายใน ที่ลุกโชนในช่วงระยะเวลาอันสั้น ทำให้คนที่ปกติค่อนข้างแข็งแรงเกิดเป็นโรคมะเร็งเฉียบพลัน หรือทำให้โรคมะเร็งกำเริบและเลวร้ายลง ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว2) ชนิดเรื้อรัง เกิดจากภายในร่างกายมีพิษไฟจำนวนน้อย ค่อยๆทำร้ายร่างกายจนเกิดโรคมะเร็ง เช่น เกิดจากพิษไฟจากภายนอก ไม่ได้รับการรักษา ร่างกายสะสมพิษไฟก่อโรคทีละเล็กทีละน้อย หรือเกิดจากร่างกายขาดยิน ทำให้ร่างกายสะสมไฟก่อโรคทีละเล็กทีละน้อย เมื่อสะสมพิษไฟก่อโรคไปนานๆ จะค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายจนเกิด carcinogen และเซลล์มะเร็ง ทำให้เป็นมะเร็งได้ง่าย เช่น ผู้ที่มีภาวะพร่องยินเรื้อรัง และมีพิษไฟอ่อนๆสะสม จะเกิดโรคมะเร็งภายใน 10-20 ปี ผู้ที่มีพิษไฟอ่อนๆสะสม และมีการอักเสบเรื้อรัง มีแผลเรื้อรัง ก็จะเกิดโรคมะเร็งภายใน 10-20 ปี- โรคมะเร็งที่เกิดจากพิษไฟที่พบบ่อยคือ สมอง nasopharynx หลอดคอ ต่อมไทรอยด์ ปอด หลอดอาหาร กระเพาะ ถุงน้ำดี ลำไส้เล็ก ตับ รังไข่ เต้านม ไต ต่อมน้ำเหลือง โลหิต และหลอดเลือด เป็นต้น- อาการแสดงที่พบบ่อยคือ ในชนิดเฉียบพลัน การเปลี่ยนแปลงของร่างกายพบไม่มาก มักมีไข้สูง หรือไข้ปานกลาง ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องผูก หรือถ่ายอุจจาระเหลวมีกลิ่นเหม็น ชนิดเรื้อรังร่างกายซูบผอม ไข้ปานกลางหรือต่ำๆ หรือไข้ตอนบ่าย ท้องผูก ทั้ง 2 รูปแบบสามารถพบหนองในก้อนมะเร็งได้ มีอาการปวดแสบร้อน หรือปวดแปลบๆแทงๆ ก้อนมะเร็งเกิด necrosis ได้ง่าย จึงมักพบมีเลือดออกตามอวัยวะที่เป็น2.4 หลักการรักษาระบายไฟขับความร้อน แก้พิษและต้านมะเร็ง3. พิษความชื้น

3.1 คุณลักษณะของพิษชื้น

ความชื้นเป็นพิษก่อโรคชนิดยิน ความชื้นมีลักษณะเหนียวหนืด จึงอุดกั้นลมปราณ ทำร้ายชี่ชนิดหยาง(พลังชี่)3.2 พิษความชื้นก่อให้เกิดโรค
มีทั้งจากความชื้นภายนอกหรือความชื้นที่ก่อเกิดจากภายใน ทำให้เกิดพยาธิสภาพในร่างกาย- พิษความชื้นจากภายนอก 1] เกิดจากอากาศชื้นภายนอกรุกรานร่างกาย ทำให้ลมปราณร่างกายติดขัด เกิดพยาธิสภาพในร่างกาย 2] เกิดจากการลุยน้ำหรือตากฝนเป็นประจำ จนได้รับความชื้น ทำให้ลมปราณติดขัด เกิดพยาธิสภาพในร่างกาย 3] เกิดจากคนที่ทำงานหรือนอนหลับในที่ที่เหนือน้ำ ที่ที่อากาศชื้น ทำให้ลมปราณติดขัด เกิดพยาธิสภาพในร่างกาย- พิษความชื้นจากการบาดเจ็บภายใน 1] เกิดจากคนที่ชอบรับประทานอาหารดิบหรืออาหารเย็น ไปทำร้ายม้าม กระเพาะและลำไส้ ทำให้ร่างกายเกิดพิษความชื้นและป่วยเป็นโรค 2]เกิดจากอวัยวะร่างกายคือ ม้าม ไต และปอดพร่อง ความสามารถในการย่อย ลำเลียงและกระจายความชื้นด้วยลง ทำให้เกิดพิษความชื้นและป่วยเป็นโรค3.3 พิษความชื้นก่อมะเร็ง
1. พิษความชื้นก่อมะเร็ง 1] เมื่อร่างกายเกิดพิษความชื้นก่อโรค นานไปรักษาไม่หายขาด เกิดพิษความชื้นสะสมในร่างกาย แล้วไปอุดกั้นลมปราณ ทำให้ vitality ของเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายลดลง นอกจากนี้ยังทำให้ plasma และของเหลวในร่างกายเหนียวหนืดติดขัดสะสม ทำให้เกิดการคั่งเลือด เสมหะข้น จึงทำให้เนื้อเยื่อร่างกายและของเหลวในร่างกายเปลี่ยนสภาพ cell death เกิดการเจริญเติบโตผิดปกติ ทำให้ของเหลวในร่างกายสร้าง carcinogen และเซลล์มะเร็ง ทำให้เกิดมะเร็ง 2] เพราะพิษความชื้นห่อหุ้มพิษไฟทำให้ร่างกายเกิดโรคมะเร็ง: กล่าวคือร่างกายคนที่มีพิษไฟ ขณะเดียวกันก่อมีพิษความชื้นด้วย พิษความชื้นจะอุดกั้นห่อหุ้มพิษไฟไว้ ทำให้พิษไฟไม่มีทางไป ไม่สามารถถูกยาระบายพิษไฟขจัดออกจากร่างกายได้ ร่างกายจึงสะสมพิษไฟไว้ เมื่อบวกกับพิษความชื้น carcinogen และเซลล์มะเร็ง ก่อให้เกิดมะเร็ง 3] พิษความชื้นห่อหุ้มพิษความเย็นก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เมื่อขาดการรักษาที่ถูกต้อง พิษทั้งสองก็จะทำร้ายร่างกาย ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง2. พิษความชื้นก่อมะเร็ง พิษความชื้นห่อหุ้มพิษไฟก่อให้เกิดโรคมะเร็ง พิษความชื้นห่อหุ้มพิษความเย็นก่อให้เกิดโรคมะเร็ง มักพบในมะเร็งร้ายต่างๆและเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง3. อาการแสดงที่พบบ่อยคือ เมื่อยหนักทั้งตัวหรือเฉพาะที่ ชนิดร้อนชื้น: พบไข้ต่ำๆหรือไข้ตอนบ่าย อุจจาระเหลวเหนียวหรือถ่านเหลวเหม็น เนื้องอกบวมโตเป็นแผลง่าย ระยะรุกลาม เนื้องอกเกิด necrosis มีน้ำเหลืองไหลหรือเลือดข้นออก กลิ่นเหม็นรุนแรง ชนิดเย็นชื้น: มีอาการกลัวหนาว อุจจาระเหลวเหนียวหรือเหลว ก้อนเนื้องอกแข็งไม่เกิด necrosis3.4 การรักษา
ระบายน้ำกระจายความชื้น สลายความเย็นเผาความชื้น ขจัดไฟระบายชื้น แก้พิษและต้านมะเร็ง4. พิษความเย็น

4.1 คุณลักษณะของพิษเย็น

จัดเป็นพิษก่อโรคประเภทยิน ทำลายพลังชี่(หยาง)ได้ง่าย คุณสมบัติหนืดเกาะตัวเป็นก้อน อุดกั้นการไหลเวียน ความเย็นกำกับการดูดรั้ง ความเย็นทำให้หลอดเลือดหดแข็งตัว ทำให้สารเลือดแข็งตัวจับเป็นก้อน และทำให้เนื้อเยื่อและสารเหลวร่างกายหนืดจับเป็นก้อน เกิดพยาธิสภาพ4.2 พิษความเย็นก่อโรค
เกิดจาก 2 สาเหตุหลักเช่นกันคือ- ความเย็นภายนอกแทรกทำให้เกิดโรค: 1] เกิดจากคนเราไม่ระวังปกป้องตัวในฤดูหนาว ถูกความเย็นรุกรานร่างกายแล้วเจ็บป่วย 2] จากภูมิต้านทานร่างกายภายนอกอ่อนแอ ถูกความเย็นรุกรานได้ง่าย ทำให้เจ็บป่วย- ความเย็นก่อเกิดขึ้นภายในร่างกาย: 1] เกิดจากผู้คนรับประทานอาหารเย็น อาหารไม่สุกประจำ ทำให้เกิดพิษความเย็นที่ก่อโรคขึ้น 2]เกิดจากหยางม้ามและหยางไตพร่อง เลือดและชี่พร่อง เกิดความเย็นภายในร่างกาย4.3 พิษความเย็นก่อมะเร็ง
– พิษความเย็นเมื่อสะสมในร่างกายจะทำให้เนื้อเยื่อกลายเป็นเนื้อร้าย ก่อให้เกิดมะเร็ง 1] เมื่อพิษความเย็นสะสมหยุดนิ่งในร่างกายเป็นเวลานาน จะทำให้จิง ไขกระดูก พลาสมา ของเหลวในร่างกาย และน้ำเหลือง เกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสภาพ กลายเป็น carcinogen และเซลล์มะเร็ง ก่อให้เกิดมะเร็ง หรือพิษความเย็นสะสมหยุดนิ่งในร่างกาย จะทำลายเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกาย จนเปลี่ยนสภาพ cell death เกิดการเจริญเติบโตผิดปกติ ทำให้เป็นมะเร็ง 2] พิษความเย็นห่อหุ้มพิษไฟ ทำให้ภายในร่างกายมีทั้งพิษความเย็นและพิษไฟ เมื่อใช้ยารักษาแก้พิษไฟ ก็จะไม่ได้ผลเนื่องจากยาเข้าไม่ถึงพิษไฟ และเกิดการทำลายเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกาย ทำให้เป็นมะเร็งในที่สุด 3] พิษความเย็นห่อหุ้มพิษความชื้น ก็จะเกิดกรณีเดียวกัน- พิษความเย็นก่อมะเร็ง พิษความเย็นห่อหุ้มพิษไฟก่อให้เกิดโรคมะเร็ง พิษความเย็นห่อหุ้มพิษความชื้นก่อให้เกิดโรคมะเร็ง มักพบในมะเร็งร้ายต่างๆและเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง- อาการแสดงที่พบบ่อยคือ กลัวหนาว แขนขาไม่อุ่น อุจจาระเหลวใสหรือท้องร่วง ก้อนเนื้องอกแข็ง พวกเนื้อร้ายจะมีอาการปวดรุนแรง เนื้องอกธรรมดาอาการปวดไม่ชัดเจน มะเร็งที่เกิดจากพิษความเย็นห่อหุ้มพิษไฟ จะพบอาการร้อนๆหนาวๆ ส่วนมะเร็งที่เกิดจากพิษความเย็นห่อหุ้มพิษความชื้น จะพบอาการหนักเมื่อยตามตัวและแขนขา หรือหนักเมื่อยเฉพาะที่4.4 การรักษา
ต้องขจัดพิษความเย็น พิษไฟ และพิษความชื้นโดยสลายความเย็น อุ่นร่างกาย ขจัดไฟ ระบายชื้น แก้พิษและต้านมะเร็ง

สร้างเมื่อ 17 – พ.ค.- 49

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สไลด์ประกอบการบรรยาย (pdf)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2551
Server Time : 2024-07-21