โดย นางกาญจนาฎ คงคาน้อย
นางสุพินดา ศิริขันธ์

บทนำ
          ความปรารถนาสูงสุดของการตั้งครรภ์ก็คือ การได้ทารกที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ รวมถึงการลดภาวะแทรกซ้อนของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ อันได้แก่ อาการคลื่นไส้อาเจียน การเหนื่อย อ่อนเพลีย อาการปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อ รวมถึงภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนจากระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงในร่างกาย การขาดความมั่นใจในสรีระของตน กลัวการขาดความรักและกลัวการคลอด เป็นต้น ดังนั้น ทีมงานจึงได้ร่วมกันศึกษาศาสตร์ด้านการแพทย์ทางกายและจิต มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์ ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาการด้านการแพทย์ทางกายและจิต ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยหลักโยคะกับการตั้งครรภ์และการคลอด ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สถานบริการภาครัฐและเอกชน ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ของมารดาและทารก อันจะนำมาซึ่งประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

Donwload เอกสารเรื่อง การบริหารร่างกายแบบโยคะระหว่างตั้งครรภ์

บทที่ 1บทนำ

บทที่ 2การบริหารร่างกายแบบโยคะฯ

บทที่ 3โยคาสนะระหว่างตั้งครรภ์p15_p24

บทที่ 3โยคาสนะระหว่างตั้งครรภ์p25_p32

บทที่ 4โยคะศาสนะในช่วงอายุครรภ์ 4- 6 สัปดาห์ก่อนคลอด

บทที่ 5 การฝึกหายใจ สมาธิ และการฝึกความผ่อนคลาย

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871268
This Month : 87
Total Users : 1480781
Views Today : 2864
Server Time : 2024-06-25