การดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ – อัมพาต)

จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้เราทราบถึงสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต ซึ่งต้องได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เรื่องการดูแลให้ผู้่สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง1

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 1030
Server Time : 2024-06-17