ชื่องานวิจัย : การกะเทาะเปลือกสปอร์เห็ดหลินจือด้วยเครื่องตีสปอร์และบอลล์มิลล์
ผู้แต่ง : เอกลักษณ์   อินทรักษา
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 8
ฉบับที่ : 2-3
ปีที่วิจัย : 2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่มีการใช้เพื่อดูแลสุขภาพในประเทศจีนมานานมากกว่า 2,000 ปี โดยองค์ประกอบที่สำคัญที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นสารในกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ และไทรเทอร์พีนอยด์ สารทั้งสองกลุ่มนี้พบได้ทั้งในดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือ ในบางการศึกษารายงานว่าฤทธิ์ของสปอร์จะมีความแรงมากกว่า แต่เนื่องจากสปอร์เห็ดหลินจือมีเปลือกที่หนา 2 ชั้นและแข็ง ทำให้สาระสำคัญในการออกฤทธิ์ปลดปล่อยออกมาได้ยาก ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการหาสภาวะที่เหมาะสมในการบดสปอร์เห็ดหลินจือ โดยใช้เครื่องมือสองชนิด (เครื่องตีสปอร์และบอลล์มิลล์ที่มีกลไกในการลดขนาดที่คล้ายคลึงกันคือ การกระแทกและการเสียดสี แต่มีการส่งผ่านพลังงานและลักษณะของตัวกลางที่ช่วยลดขนาดในรูปแบบที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าเครื่องตีสปอร์และบอลล์มิลล์มีความสามารถในการกะเทาะเปลือกสปอร์เห็ดหลินจือให้มีการแตกมากกว่าร้อยละ 95 และเมื่อตรวจสอบสารองค์ประกอบทางเคมีพบว่าปริมาณสารที่ถูกสกัดออกมาสูงกว่าสปอร์ที่ไม่ได้กะเทาะประมาณ 3-4 เท่า

คำสำคัญ:  เห็ดหลินจือสปอร์เห็ดหลินจือเครื่องตีสปอร์บอลล์มิลล์การกะเทาะเปลือกสปอร์

Lingzhi (Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.)) has been used to promote health and treat several diseases for more than 2,000 years in China. Polysaccharides and triterpenoids are chemical groups found in fruiting bodies and spores that give pharmacological effects. While similar chemical constituents were found in both parts, some studies reported that spores revealed a stronger effect than fruiting bodies. Because of the hardness of sporoderm, the bioactive compounds of the spores are difficult to release. The purpose of this study was to investigate the appropriate process for breaking the sporoderm of Lingzhi spores. Two kinds of machines: broken-sporoderm machine and ball mill, which have similar mechanisms (impact and attrition), were assessed to yield broken-sporoderm spores. In comparison with the principal of these machines, the differences are transmission of energy and grinding media shape. As a result, broken-sporoderm machines and ball mills could be used for breaking sporoderm of Lingzhispores at a level of more than 95 per cent. Bioactive compounds were extracted from broken spores with a 3-4 times higher yield than that of nonbrokensporoderm.

 

Key words: Ganoderma lucidumLingzhi spore, broken-sporoderm machine, ball mill

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : เอกลักษณ์ อินทรักษา และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871138
This Month : 95
Total Users : 1480651
Views Today : 1389
Server Time : 2024-05-22