ข้อเสนอต่อรัฐสภา เพื่อทำให้ “กัญชา” เกิดประโยชน์ต่อคนไทยมากที่สุด

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อเสนอต่อรัฐสภา 

 


คำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการใช้ “กัญชา”

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือคำแนะนำการดูแลผู้ป่วยกัญชา

 


ขนาดยาจากกัญชาที่เหมาะสมในการรักษาโรค

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 13 กันยายน 2562

ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขนาดยาจากกัญชาที่เหมาะสมในการรักษาโรค

 


 

คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์

คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์

 


การดูแลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว

 


คู่มือการจัดตั้งคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ

โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562

คู่มือคลินิคกัญชาในสถานบริการสุขภาพ

 


Simplified guideline for prescribing medical cannabinoids in primary care

CanadaGuideline

 


การให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

13 กันยายน 2562

การให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

 


การแพทย์แคนนาบินอยด์ และกัญชาการแพทย์

การแพทย์แคนนาบินอยด์ และกัญชาการแพทย์

 


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 317
Server Time : 2024-06-19